# Song
1 Deva Sankara
G. Venugopal
6:02
2 Hridisuma Dalam
G. Venugopal
4:19
3 Kalam Namikkum
G. Venugopal
3:57
4 Pooja Malarayi
P. Sreelatha
5:02
5 Thava Bhajanam
G. Venugopal
3:36
6 Sree Rama Doothante
G. Venugopal
5:44
7 Raghu Rama Keerthanam
G. Venugopal
4:27
8 Rama Namam
P. Sreelatha
4:15
9 Adimalarina
G. Venugopal
4:06
10 Rama Dootha
G. Venugopal
3:34

You might also like...