# Song
1 Naranayingane 3:18
2 Narayana Narakare 2:58
3 Karuna Cheivan 3:03
4 Poruka Poruka 3:22
5 Ekadasi Nalil 3:16

You might also like...