# Song
1 Hansadhwani 5:29
2 Shivranjani And Shubhalaxmi 5:45
3 Yaman 3:48
4 Khamaj 6:55
5 Shyamshree 7:39
6 Shankara 4:31
7 Duet Rhythm 4:48
8 Kalavati 3:39

You might also like...