# Song
1 Higi Grim 5:36
2 Aytegdeni 7:14
3 Bahri 10:18
4 Akawnley 7:24
5 Eleya 4:25
6 Adey 8:34
7 Sdraki 8:10
8 Gdefi 6:04
9 Temesghen 6:57
10 Beliski 5:55
11 Reki ye 6:22

You might also like...