# Song
1 Om Chants 22:03
2 Om Gumganapathaye 20:29
3 Om Mahabaleshwaraya 24:20
4 Om Manjunathaya 23:00
5 Om Murudeshwaraya 23:29
6 Om Namah Shivaya 19:35
7 Om Vishwanathaya 18:33

You might also like...