# Song
1 Ekaki Mon 5:24
2 Amar Chok 5:25
3 Bristi Jhore 5:24
4 Chokhe Chokhe 4:53
5 Mayar Badhon 5:17
6 Tomar Haate 4:19
7 Rupali Payel 3:58
8 Obak Hoye 4:51
9 Game of Park 4:40

You might also like...