# Song
1 Bavathi Bhikshamdehi
Srinivas
6:00
2 Madilo Cheekati
Ramu
5:52
3 Sai Naamamu
B. Ramana
5:48
4 Shirdi Vaasaa Sai Prabho
Ramu
16:51
5 Slokam
Srinivas
1:18
6 Sri Sai Nadhuni
V. Ramakrishna
10:16

You might also like...