# Song
1 น้ำตานาง 3:18
2 เสียความรู้สึก 4:14
3 รอจนกว่าจะรัก 4:14
4 อกหักซ้ำสอง 3:43
5 อยู่กับความผิดหวัง 3:45
6 พรุ่งนี้จะทำไฉน 3:46
7 เฝ้าคอยเฝ้าหวัง 3:27
8 พบกันชาติหน้าบ่ายๆ 3:23
9 เหมือนเดิมหรือเปล่า 4:00
10 ชีวิตสายัณห์ 4:07
11 ขวัญใจคนเดิม 3:40
12 อกหักซ้ำสาม 3:25
13 ฉันผิดตรงไหน 3:31
14 ขอสถิตย์ในใจเธอ 3:29

You might also like...