# Song
1 บันเทิงเริงใจ 3:56
2 กอดฉันอีกครั้ง 4:14
3 ตัวปัญหา 4:39
4 เป็นอะไรไปแล้ว 3:59
5 ทำไม่ได้ 3:59
6 สัมผัสที่หก 3:55
7 ฝากบอก 4:02
8 ถลอกปอกเปิก 4:01
9 ทางออก 4:40
10 รักก็เปิด..ไม่รักก็ปิด 3:35

You might also like...