# Song
1 Raga Bilawal, Savariyan Nind Na Avat
Padma Talwalkar
10:38
2 Raga Bilawal, Tore Karan Jogi Main
Padma Talwalkar
18:26
3 Raga Malhar, Kare Bolat Nahin
Aarti Ankalikar Tikekar
19:19
4 Raga Malhar, Sainya Dar Laage Aai
Aarti Ankalikar Tikekar
3:50
5 Raga Malhar, Sananana Nanana Meha
Aarti Ankalikar Tikekar
3:56

You might also like...