# Song
1 鄉間的小路
Chyi Yu
3:38
2 渡口
Tsai Chin
3:28
3 秋詩篇篇
Yinshia
3:04
4 龍的傳人
Qing Shan
3:40
5 中華民族
Fei Yu-Ching
3:07
6 我是中國人
Liu Chia-Chang
4:10
7 故鄉的風
Pan An-Bang
3:11
8 夢的衣裳
Li Bi Hua
2:30
9 扇子歌
Tsai Chin
2:59
10 海鷗
Liu Chia-Chang
2:45
11 你那好冷的小手
Yinshia
2:56
12 俏姑娘
小烏鴉合唱團
3:19
13 秋瑾
Tsai Chin
4:09
14 母親你在何方
Delphine Tsai
4:18
15 西北雁
Jerry Gin
2:50
16 旅人之歌
姚雅文
3:14
17 慈母恩
Teresa Teng
2:27
Disc 2
1 祈禱
Li Bi Hua
2:30
2 忘了我是誰
Qing Shan
3:42
3 被遺忘的時光
Tsai Chin
3:26
4 愛情
王瑩玲
2:23
5 月滿西樓
Jenny Tseng
3:01
6 我來彈你來唱
Yinshia
3:40
7 昨夜之燈
Tsai Chin
2:57
8 煙雨斜陽
Sarah Chen
3:18
9 甜蜜蜜
Delphine Tsai
3:19
10 深秋
Fei Yu-Ching
2:53
11 聚散兩依依
Chan Ho-Tak
3:33
12 就這樣詠嘆一段美麗的愛情
Tsai Chin
3:47
13 赤足走在田埂上
Ye Chia-Show
2:57
14 故鄉
Pan An-Bang
2:56
15 落葉思情
Teresa Teng
3:58
16 散步在清晨裡
蘇文良 & 卓琇琴
2:42
17 想你的時候
Tsai Chin
2:50
Disc 3
1 踏浪
Qing Shan
2:34
2 恰似你的溫柔
Tsai Chin
4:02
3 一簾幽夢
Liu Chia-Chang
4:00
4 小秘密
Yinshia
3:07
5 我怎能離開你
Pan An-Bang
3:11
6 七夕雨
Sarah Chen
2:15
7 微風細雨
Qing Shan
4:53
8 流浪者的獨白
Ye Chia-Show
5:00
9 出塞曲
Tsai Chin
2:59
10 圓圈圈
Judy Ongg
3:05
11 迎著風迎著雨
Su Lai & 吳貞慧
2:54
12 西風的故鄉
Yinshia
2:28
13
姚建敏
3:09
14 庭院深深
Tsai Chin
3:11
15 踏雪尋梅
Teresa Teng
2:44
16 珊瑚戀
Li Bi Hua
4:21

You might also like...